O nas

Jesteśmy młodymi, kreatywnymi studentami - którzy odważnie chcą podejmować wyzwania współczesnego świata i zjednoczonej Europy. Nie zamierzamy tylko marzyć o lepszej przyszłości. Wiemy, że dzięki naszej aktywności możemy budować ją sami. Dlatego założyliśmy KNE AS.

 

Koło powstało w kwietniu 2004 roku z inicjatywy kilku studentów drugiego roku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

Nasze cele:

1. Stwarzanie członkom Koła okazji do nabywania nowych doświadczeń i pogłebiania wiedzy oraz przygotowywanie do praktycznego jej wykorzystania.

2. Integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach i umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości członków Koła z poszanowaniem ich indywidualności.

3. Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego oraz dbanie o dobry wizerunek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Utrzymywanie stałej współpracy z Katedrą Mikroekonomii WNEiZ US oraz z innymi katedrami, zespołami badawczymi i kołami naukowymi wyższych uczelni ekonomicznych w kraju i za granicą.
  • Współpracę z osobami i organizacjami prowadzącymi działalność z zakresu badań naukowych, popularyzacji nauki oraz praktyki.
  • Organizowanie konferencji, wykładów, spotkań i seminariów.
  • Publikowanie prac w biuletynach, prasie naukowej i popularnej.

Więcej informacji o nas można znaleźć na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:

http://kneas5.wix.com/kneas

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432