Harmonogram Konferencji

 • Do 28.02.2014 r. - zgłoszenie udziału

 • Do 01.04.2014 r. - nadsyłanie referatów 

 • Do 01.04.2014 r. - uiszczenie opłaty

 • Do 02.06.2014 r. - przesłanie programu Zjazdu

 • 09–11.06.2014 r.  - XI  Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432