Mikroekonomia

Bazowy podręcznik do zajęć z mikroekonomii prowadzonych na wszystkich kierunkach nauczania licencjatu. 

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Volumina.pl

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2011

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432