Rada Programowa

Rada Programowa:

prof. Tomasz Bernat (przewodniczący), Uniwersytet Szczeciński

prof. Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański

prof. Sławomir Kalinowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdański

prof. Anna Barwińska-Małajowicz, Uniwersytet Rzeszowski

prof. Yuriy Bilan, Uniwersytet Szczeciński

dr Anna Blajer-Gołębiewska, Uniwersytet Gdański

dr Elżbieta Babula, Uniwersytet Gdański

dr Marcin Brycz, Uniwersytet Gdański

dr Jakub Gazda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Marcin Puziak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Rafał Kasperowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Jacek Jankiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Joanna Duda, AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza

mgr Hubert Dyba, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

mgr Katarzyna Kwaśny, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432