Publikacja

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii. Planujemy wydanie książki przed terminem konferencji. W związku z tym prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi do dnia 31 marca 2014

 

Oświadczenie Autora 1

 

Oświadczenie Autora 2

 

Wymogi edytorskie

 


Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432