Contact us

University of Szczecin

Faculty of Economics and Management

Department of Microeconomics

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin 
Poland

e-mail: jurij@wneiz.pl

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432