XVI Kulickie Warsztaty Ekonomiczne

17/09/2018 - 19/09/2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Kulickich Warsztatach Ekonomicznych w dniach 17-19 września 2018 r.

W tym roku tematyka związana jest z zastosowaniem zaawansowanych metod analizy (w tym matematycznej) w ekonomii. Proponowane tematy zajęć warsztatowych:

  • Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii
  • Układy dynamiczne (modele dynamiczne, równowaga, stabilność)
  • Atraktory,Bifurkacje i Chaos (dynamika globalna)
  • Wybrane modele ze zmienną ukrytą: logit, probit i nie tylko

 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432