XV Kulickie Warsztaty Ekonomiczne

12/09/2017 - 14/09/2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Kulickich Warsztatach Ekonomicznych w dniach 12-14 września 2017 r., które po kilkuletniej przerwie wracają do Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach. Podczas tej jubileuszowej edycji odbędą się warsztaty na temat Design Thinking i jego zastosowania w obszarach badań i aplikacji w szeroko rozumianej ekonomii. 

Prowadzącymi warsztat będą:
Hubert Dyba i Katarzyna Kwaśny, pracownicy RCIiTT ZUT, stażyści programu Top 500 Innovators (Stanford University). 

Uczestnictwo w warsztatach obejmuje wykłady i praktyczne ćwiczenia, materiały szkoleniowe, noclegi, pełne wyżywienie wraz z uroczystą kolacją.

Prosimy o zgłszanie tytułów własnych prezentacji oraz tekstów do rozdziału w tworzonej po warsztatach monografii. Proponowana tematyka monografii: Design thinking vs. badania ekonomiczne.


 Ważne: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432