XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska- Unia Europejska- Świat

05/06/2016 - 07/06/2016

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na czternastą konferencję naukową z cyklu "Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii", która odbędzie się w dniach 05-07 czerwca 2016 roku w Międzyzdrojach.

 

Jesteśmy na Facebooku

https://www.facebook.com/zjazdke


Do głównych celów Zjazdu należą:

 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach.
 • Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi.
 • Wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr ekonomicznych.
 • Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce oraz ich implikacjami politycznymi.
 • Dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów ekonomicznych.

 

 Podstawowa tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

    

 • Badania interdyscyplinarne
 • Ekonomia eksperymentalna
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Funkcjonowanie MSP
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Problemy globalizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Rola państwa w gospodarce
 • Wzrost zrównoważony
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw i konsumentów
 • Rynek pracy, migracje
 • Gospodarka żywnościowa
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Metodologia badań

 

Komitet Organizacyjny