IV Międzynarodowa konferencja Naukowa - Gospodarowanie w XXI wieku

03/12/2015 - 04/12/2015

Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów, przedstawicieli świata naukowego oraz praktyków różnych dziedzin biznesu.

Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów jak i również próba odnalezienia konsensusu pomiędzy posiadaniem dóbr, rozwojem a etycznym postępowaniem w biznesie. 

Obowiązującymi językami konferencji jest język polski i język angielski.

 

 

Podstawowa tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

 

  • Ekonomia
  • Zarządzanie
  • Finanse
  • MarketingNewsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432