Conference Scientific Board

prof.  Sanja I. Bauk

prof. Tomasz Bernat

assoc. prof. Yuriy Bilan

prof. Veselin Draskovic

assoc. prof. Mimo Draskovic

prof. Iwona Foryś

assoc. prof. Mijat-Jocovic

prof. Radislav Jovović

assoc. prof. Krzysztof Kompa

prof. Agnieszka Majewska

prof. Sebastian Majewski

assoc. prof. Nikola Milović

prof. Mariola Piłatowska

prof. Dorota Witkowska

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432