Komitet Organizacyjny

Dr Jarosław Korpysa (Katedra Mikroekonomii, US) - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr Aleksandra Gąsior (Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, US)

Dr Yuriy Bilan (Katedra Mikroekonomii, US)

Dr Elżbieta Babula (Katedra Mikroekonomii, UG)

Dr Rafał Kasperowicz (Katedra Mikroekonomii, UE Poznań)

Mgr Marta Łakomy-Zinowik (Katedra Mikroekonomii, US)

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432