Contact us

University of Szczecin
Faculty of Economics and Management

Department of Microeconomics


ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin 
Poland

e-mail: jurij@wneiz.pl

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432