Szablon edytorski

Tematyka nadsyłanych artykułów oraz wystąpień powinna mieścić się w obszarach tematycznych Zjazdu.


Artykuły należy przygotować zgodnie z szablonem edytorskim

  • Czasopsimo  Folia Oeconomica Stetinensia

szablon do pobrania

  • Czasopismo Economics&Sociology

szablon do pobrania

  • Czasopismo Journal of International Studies

szablon do pobrania

  • Czasopismo Managerial Economics

szablon do pobrania

  • Czasopismo Europa Regionum

szablon do pobrania