Opłata konferencyjna

  • Opłata konferencyjna za pełne uczestnictwo z publikacją wynosi 1450 zł (kwota z VAT).
  • Opłata za publikację bez uczestnictwa w konferencji wynosi 750 zł
    (kwota 
    z VAT).

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii:

ING Bank Śląski 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474, subkonto 185
(z dopiskiem: XIII  ZJAZD)