Harmonogram konferencji

 • Do 10.01.2017 r. zgłoszenie udziału z tytułem referatu

 • Do 31.01.2017 r. przesłanie referatu w j.polskim

 • Do 01.03.2017 r. przesłanie referatu w j.angielskim
 • Do 15.03.2017 r. uiszczenie opłaty

 • Do 02.06.2017 r. przesłanie szczegółowego programu Zjazd

 • 04.06.2017 r. godz. 15.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników

 • 05-07.06.2017 r. Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432