Punktacja za publikację

       Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w  następujących czasopismach


  • w j. angielskim:

Folia Oeconomica Stetinensia (10 punktów wg. listy  MNiSW)

Economics & Sociology  (9 punktów wg. listy  MNiSW)

Journal of International Studies (8 punktów wg. listy  MNiSW)

Managerial Economics (6 punktów wg. listy  MNiSW)


  • w j. polskim:

Europa Regionum (7 punktów wg. listy  MNiSW)