Publikacja

Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w monografii.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia
referatu niewpisanego w podane obszary tematyczne.

Referat może mieć maksymalnie dwóch Autorów.

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432