Rada Programowa

 • Dr hab. prof. US Tomasz Bernat (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Kierownik Katedry Mikroekonomii, WNEiZ, US) - Przewodniczący Rady Programowej Konferencji
 • Dr hab. prof. UE Piotr Bartkowiak (Katedra Zarządzania Strategicznego, WZ, UEP)
 • Prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński (Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, WNEiZ, US)  
 • Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (Kierownik Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, WNEiZ, US)
 • Dr hab. prof. US Barbara Kryk (Dyrektor Instytutu Ekonomii, WNEiZ, US)
 • Dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz (Kierownik Katedry Makroekonomii, WNEiZ, US)
 • Dr hab. prof. US Halina Nakonieczna - Kisiel (Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, WNEiZ, US)
 • Dr hab. prof. US Iga Rudawska (Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, WNEiZ, US)
 • Dr hab. prof. UE Wrocław Waldemar Tyc (Katedra Mikroekonomii, UEWJ)
 • Dr hab. prof. US Beata Świecka (Kierownik Zakładu Finansów Osobistych i Behawioralnych WZiEU, US)
 • Prof. Jorge Eduardo Vila Biglieri, Vigo University, Vicedean of international  relations at Economic and Business Administration Facult
 • Prof. Olena Mykhalenko, Economics and Management Faculty, Kyiv National Economic University
 • Prof. Martin Samy, Leeds Business School, Faculty of Business and Law
 • Prof. Beatriz Wehle, Buenos Aires University, Argentina
 • Dr hab. Renata Knap (Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, WNEiZ, US)
 • Dr Cristina Fleseriu, University of Babes-Bolyai, Business Faculty, Romania
 • Dr Yuriy Bilan (Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US)
 • Dr Barbara Czerniachowicz (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, WNEiZ, US)
 • Dr inż. Marek Dudek (Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Zarządzania, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Dr Aleksandra Gąsior (Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US)
 • Dr Jarosław Korpysa (Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US)

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432