Punktacja za publikację

Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o dotrzymanie terminu składania artykułów. Wynika to z procedur wydawniczych, a dążymy do tego by Państwo mogli otrzymać publikację na Zjazd Katedr Ekonomii w czerwcu. 

Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w czasopismach wymienionych poniżej, z następującymi zastrzeżeniami:

1.  Liczba prac zgłoszonych w ramach 15 ZKE do poszczególnych czasopism jest ograniczona. Szczegółowe informacje podane są przy czasopiśmie.
2.  Prace zgłoszone do opublikowania muszą uzyskać dwie pozytywne „ślepe” recenzje.
3.  Wyboru prac do umieszczenia w danym czasopiśmie dokonuje jego Rada Wydawnicza.
4.  Ze względu na możliwości wydawnicze poszczególnych czasopism angielskojęzycznych, przewidywany termin wydania poszczególnych przyjętych prac to lata 2018-2019.
5.  W przypadku braku możliwości opublikowania artykułu w wybranym przez Autora czasopiśmie (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji zarekomenduje publikację w innym czasopiśmie związanym z 15 ZKE.

 

Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w następujących czasopismach:

  • w języku angielskim:

Managerial Economics (13 punktów, MNiSW 2016, lista B),  przyjęte zostanie 20 prac

Dynamic Econometric Models (13 punktów, MNiSW 2016, lista B) przyjęte zostaną 3 prace

Folia Oeconomica Stetinensia (11 punktów, MNiSW 2016, lista B),  przyjęte zostaną 3 prace

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (14 punktów, MNiSW 2016, lista B),  przyjęte zostaną 5 prac

Journal of Competitiveness (Emerging Sources Citation Index (ESCI)- Web of Science) przyjęte zostaną 5 prac

  • w języku polskim oraz angielskim:

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego eISSN 2300-4096 (9 punktów, MNiSW 2016, lista B)

 

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432