Opłata konferencyjna

  • Opłata konferencyjna za pełne uczestnictwo z publikacją wynosi 1500 zł (kwota z VAT).
  • Opłata za publikację bez uczestnictwa w konferencji wynosi 850 zł (kwota z VAT).

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe XVI Zjazdu Katedr Ekonomii - konferencja międzynarodowa:

ING Bank Śląski 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474, subkonto 185 (z dopiskiem: XVI  ZJAZD)