Opłata konferencyjna

  • Opłata konferencyjna za pełne uczestnictwo z publikacją wynosi 1500 zł (kwota z VAT).
  • Opłata za publikację bez uczestnictwa w konferencji wynosi 850 zł
  • (kwota z VAT).

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe XV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii:

ING Bank Śląski 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474, subkonto 185 (z dopiskiem: XV  ZJAZD)

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432