Laboratorium Kreatywnego Myślenia

Celem projektu "Laboratorium Kreatywnego Myślenia" jest wzbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów oraz wsparcie w realizacji własnych pomysłów biznesowych - start-upy. Widzimy dużą potrzebę wsparcia studentów w ich działaniach, które są także zgodne z założeniami statutu Uniwersytetu i Wydziału, oraz celami nakreślanymi przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Chcemy obok pobudzania kreatywności zapewnić wsparcie metodologiczne, przy wykorzystaniu Design Thinking, do realizacji własnych pomysłów biznesowych studentów i absolwentów Uniwersytetu. Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432