Korzyści dla studentów

 1. Możliwość bliższego poznania polskich i niemieckich przedsiębiorstw (sektor MŚP) w rejonie przygranicznym. 
 2. Uczestnictwo w wizytach studyjnych w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach  (24 wizyt). 100% kosztów uczestnictwa jest pokrywana z funduszy projektu.
 3. Możlwiość przygotowania CV, listu motywacyjnego dla procesu rekrutacji do niemieckich przedsiębiosrtw 
 4. Poznanie specyfiki niemieckiego rynku pracy
 5. Możliwość zdobycia praktyki i pracy w Niemczech 
 6. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń z niemieckimi studentami
 7. Realizacja specjalistycznych  zajęć dydaktycznych oraz warsztatów, które nie są elementem aktualnego planu nauki, przekazują interdyscyplinarne umiejętności w dziedzinach zarządzania oraz prawa i pomagają studentom w przygotowaniu się do tego, aby potrafili zakładać start-upy zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

 

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432