Cele projektu

Głównym celem projektu jest  stworzenie innowacyjnegomodelu  transgranicznego transferu wiedzy pomiędzy studentami, przedsiębiorcami z Polski i Niemiec oraz realizacji działań na rzecz promowania transgranicznych spotkań, które przyczynią się do rozwiązania problemów strukturalnych wpsółczesnego rynku pracy w Polsce i Niemczech w okresie 4.11.2018 - 4.11.2020

 


Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432