Działalność

Wybrane osiągnięcia z działalności KNE AS

 • pomoc przy organizacji corocznego Zjazdu Katedr Ekonomii, organizowanym przez Katedrę Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • organizacja konkursu o charakterze ekonomiczno-rozrywkowym Crazy Economicus;
 • organizacja szkoleń (Zarządzanie inteligencją emocjonalną, Jak radzić sobie ze stresem?,), i spotkań (Mężczyzna rozkodowany - spotkanie z okazji Dnia Kobiet; Dług publiczny=wróg publiczny, Jak zarządzać przedsiębiorstwem-teoria a praktyka, cykle Przedsiębiorczość w regionie, Z KNEAS dookoła świata, Ścieżki kariery, Przedsiębiorcza kobieta);
 • organizacja debaty System ubezpieczeń społecznych na której specjalnymi gośćmi byli: Pani Małgorzata Jacyna-Witt, Herr Mogens Brattig, Pan Janusz Korwin-Mikke, Pan Szymon Chrupczalski;

 

Inne osiągnięcia:

 • pomoc w organizacji konkursu „Ja też jestem Europejczykiem”,
 • współorganizacja Konkursu „Młody Inwestor”,
 • organizacja warsztatów „Pozytywne myślenie szansą na sukces”,
 • organizacja i czynny udział w Międzynarodowych Warsztatach Ekonomicznych w Kulicach „Competition of entities with reference to competition of the economy”,
 • udział członków Koła w:
  • Chórze Wydziałowym,
  • Radzie Wydziału.

 

Organizowaliśmy następujące konferencje naukowe:

 • „Konkurencyjność w UE” (24-25.02.2005r.)
 • Ogólnopolska Konferencja „18,7%” (23-25.11.2005r.)

 

Uczestniczyliśmy w konferencjach naukowych:

 • Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Harmonizacja przepisów podatkowych z prawem UE. Teoria i praktyka” (26-27.04.2004r.);
 • Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Together in Europe” – „Konkurencyjność sektora MSP krajów nowo przyjętych na wspólnym rynku Unii Europejskiej” (7-8.05.2004r.);
 • Konferencja zorganizowana z okazji 5-lecia działalności Biura Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej (25-27.10.2004r.);
 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowej z cyklu „Nowoczesne zarządzanie, praktyka i teoria”, organizowana przez Koło Naukowe Zarządzania Strategicznego "Strateg" działające na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (15-17.04.2011r.);
 • II Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa z cyklu „International Dimensions in Economics”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe OPTEAM na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (5-6.05.2011r.);
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Kształtowanie jednolitej przestrzeni naukowej w Europie oraz zadania nauk ekonomicznych” na Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym (11-12.05.2011r.);

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432