Harmonogram

Do 7.04.2014 r. – zgłoszenie udziału + uiszczenie opłaty +

 nadsyłanie referatów w zamieszczonym formacie edytorskim**

Do 15.04.2014 r. – recenzja nadesłanych prac

Do 30.04.2014 r. – poprawa artykułów 

Do 30.04.2014 r. – program III OKNS

Do 10.05.2014 r. – nadsyłanie prezentacji w MS Power Point

15-16.05.2014 r. – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów

 

 

**referaty niezgodne z formatem nie będą przyjęte

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432