Tomasz Bernat

Room: 430
Telephon: 0048/ 91 444-20-93
Consultation time: Thursday12.00 - 13.30
E-mail: kontakt@tomaszbernat.pl
WWW: www.tomaszbernat.pl

Facebook

LinkedIn

Address:
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Mikroekonomii
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
dr hab. Tomasz Bernat prof. US

 

Subjects:

 • Microekonomics
 • Competitiveness management
 • Managerial economics
 • Risk management

Research areas:

 • Microekonomics
 • Managerial economics
 • Risk management
 • Market monopolisation
 • Entreprenuership
 • Experimental economics

Newsletter

Contact

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432