Library

Search results for: All

Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2009

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: yes

More...

Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2009

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: yes

More...

Mikroekonomia (skrypt)

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2005

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: no

More...

Mikroekonomia stosowana

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2006

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: no

More...

Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2009

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2009

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: yes

More...

Newsletter

Contact

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432