Library

Search results for: All

Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2006

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne

Editor: Marek Kunasz

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2006

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych

Editor: Jarosław Poteralski

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2007

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności

Editor: Tomasz Bernat

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2007

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych - materiały konferencyjne

Editor: Renata Nowak-Lewandowska

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2007

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises

Editor: Patrycja Zwiech

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2007

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Selected Issues in Contemporary Economic

Editor: Tomasz Bernat

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2007

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, vol. 1(1)

Editor: brak

Publishing house: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Place and year: Warszawa 2008

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: yes

More...

Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, vol. 2(2)

Editor: brak

Publishing house: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Place and year: Warszawa 2009

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: yes

More...

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 1995

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: yes

More...

Newsletter

Contact

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432