Library

Search results for: All

Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 1999

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Konkurencja - mity i fakty

Editor: Tomasz Bernat

Publishing house: Katedra Polityki Gospodarczej SGH

Place and year: Warszawa-Katowice-Szczecin 2001

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową

Editor: Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski

Publishing house: Instytut Wiedzy

Place and year: Warszawa 2002

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: yes

More...

Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską

Editor: Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski

Publishing house: Instytut Wiedzy

Place and year: Warszawa 2003

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: yes

More...

Kapitał ludzki w gospodarce

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Place and year: Szczecin 2003

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Problemy globalizacji gospodarki

Editor: Tomasz Bernat

Publishing house: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Place and year: Szczecin 2003

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Państwo i rynek w gospodarce

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Place and year: Szczecin 2003

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych

Editor: Tomasz Bernat

Publishing house: Instytut Wiedzy

Place and year: Szczecin-Warszawa 2003

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa

Editor: Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski

Publishing house: Instytut Wiedzy

Place and year: Warszawa 2003

Available in library: Unavailable

Wersja elektroniczna: yes

More...

Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 1

Editor: Tomasz Bernat

Publishing house: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Place and year: Szczecin 2003

Available in library: Available

Wersja elektroniczna: yes

More...

Newsletter

Contact

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432