Mikroekonomia, case studies, vol 1

Pierwszy numer studiów przypadku do nauki mikroekonomii.

Editor: Tomasz Bernat

Publishing house: Volumina.pl

Place and year: Szczecin 2013

Available in library: Unavailable

Newsletter

Contact

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432