Mikroekonomia

Bazowy podręcznik do zajęć z mikroekonomii prowadzonych na wszystkich kierunkach nauczania licencjatu. 

Editor: Danuta Kopycińska

Publishing house: Volumina.pl

Place and year: Szczecin 2011

Available in library: Unavailable

Newsletter

Contact

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432