Send an application

02/06/2019 - 05/06/2019

          Newsletter

          Contact

          • Uniwersytet Szczeciński
          • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
          • Katedra Mikroekonomii
          • ul. Mickiewicza 64
          • 71-101 Szczecin
          • Sekretariat - pokój 432