Welcome to our pages

Katedra Mikroekonomii jest jednostką organizacyjną na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku Zarządzanie. Jej pracą kieruje dr hab. Tomasz Bernat. W Katedrze zatrudnionych jest obecnie 7 pracowników.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W naszej ofercie znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, specjalizacyjne (w ramach oferowanych przez Katedrę specjalności) i do wyboru.

Przygotowana oferta programowa w znacznej części stanowi odzwierciedlenie indywidualnej pracy naukowej pracowników Katedry. Podstawę zajęć dydaktycznych - przy odwołaniu się do wiodących pozycji zwartej literatury przedmiotu oraz artykułów naukowych - stanowią interaktywne metody nauczania (case study, burza mózgów, debata, dyskusja w grupie, prezentacje).

dr. hab. Tomasz Bernat

Scientific circle of Economics

Jesteśmy młodymi, kreatywnymi studentami - którzy odważnie chcą podejmować wyzwania współczesnego świata i zjednoczonej Europy. Nie zamierzamy tylko marzyć o lepszej przyszłości. Wiemy, że dzięki naszej aktywności możemy budować ją sami. Dlatego założyliśmy KNE AS. More...

Newsletter

Contact

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432