Conference Scientific Board

Prof. Tomasz Bernat (The Chair of the Board), University of Szczecin, Poland

Prof. Tatiana Mostenska, National University of Food Technologies, Kiev, Ukraine

Prof. Olena Slozko, National Ukrainian Academy of Science, Kiev, Ukraine

Prof. Virginia Jurieniene, Vilnius University, Kaunas, Lithuania

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432