Rada Programowa

prof. dr hab. Tomasz Bernat (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WNEiZ, Katedra Mikroekonomii) - Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Jerzy Dudziński (Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych)  

prof. dr hab. Edward Urbańczyk (Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw)

prof. dr hab. Halina Nakoniczna - Kisiel (Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych)

prof. dr hab. Danuta Miłaszewicz  (Katedra Makroekonomii)

prof. dr hab. Iga Rudawska (Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw)

prof. dr hab. Barbara Kryk (Katedra Polityki Społeczno - Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych)

prof. dr hab. Sławomir Kalinowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Mikroekonomii)

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432