Opłata za uczestnictwo

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 400 zł

Opłata za uczestnictwo obejmuje zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie podczas całych warsztatów.

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Warsztatów:

ING Bank Śląski 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474, subkonto 182
(z dopiskiem: Warsztaty)

 

 

Każdy uczestnik ma możliwośc opublikowania swojej pracy związanej tematycznie z ekonomią eksperymentalną w czasopiśmie zagranicznym - liczba punktów 8 lub 9. Dodatkowy koszt publikacji 400 zł za artykuł. Prace wyłącznie w języku angielskim. Publikacja w 2015 roku.

 

 

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432