Zaliczenie studiów podyplomowych

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest spełnienie dwóch podstawowych wymogów:

1. Uczestnictwo w prowadzonych zajęciach.

2. Napisanie i zaliczenie przez Promotora pracy końcowej na wybrany przez Studenta temat.

Informacje na temat pracy dyplomowej:

 

Zakres tematyczny prac na Seminarium dyplomowym studiów podyplomowych ekonomia i prawo w działalności gospodarczej,  powinien zawierać się w dwóch obszarach:  ekonomii i prawie  związany z działalnością gospodarczą.  Poruszona tematyka powinna objąć pewien problem natury prawnej, np. zmiana określonego przepisu, oraz jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa ale w ujęciu ekonomicznym. Wynika to z tego,  że przepisy prawa gospodarczego wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa  a nie odwrotnie.          Aktualnym przykładem który może być rozpatrywane jest choćby wprowadzenie  zmian w prawie  związany z ustawowym dniem wolnym pracy sklepów wielkopowierzchniowych w niedzielę i ich wpływie na ekonomiczną opłacalność działalności handlowej. Inny przykład to podniesienie minimalnej stawki płac i związane z tym,

 

 

 

 

 

 Konstrukcja pracy:  praca dyplomowa powinna składać się z minimum 5 części:

 

 1.  Wprowadzenie -  W tej części przestawiony jest problem badawczy podjęty pracy.  Należy określić co będzie  badane oraz w jaki sposób.
 2. Analiza sytuacji prawnej -  należy pokazać tutaj zaistniały stan prawny oraz problem który będzie analizowany w dalszej części.  Może być to zmiana ustawy przepisu rozporządzenia.
 3.  Ekonomiczna analiza problemu. W tej części należy ocenić skutki ekonomiczne wprowadzenia zmian w prawie,  na działalność przedsiębiorstwa. Przykładowo może być to określenie jak zmieniła się sprzedaż przedsiębiorstwa, zatrudnienie czy też  rentowność działalności. Wiele zależy będzie tutaj o dostępności danych z podmiotu gospodarczego.
 4.  Zakończenie -  ta część stanowić ma  podsumowanie całej pracy.  Należy wskazać mniej cel pracy oraz jak został on rozwiązany.
 5. Bibliografia. Tej części należy wskazać wykorzystywaną w pracy literaturę.  Źródła literatury  mogą obejmować książki,  artykuły w czasopismach,  artykuł internetowe jak i inne źródła internetowe.

 

 

 

 Objętość pracy powinna zawierać się w granicach 15-25 stron.

 

Proponowane tematy prac:

 

 1.  Zmiany w prawie pracy ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa X
 2.  Wpływy ograniczenia dostępności miejsc palenia papierosów  elektroniczny na funkcjonowanie ich sprzedawców.
 3.  Ustawa o zakazie propagowania komunizmu a funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.
 4.  Nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazwy I oznaczeń produktów rolnych I środków spożywczych jako element polityki marketingowej przedsiębiorstwa.
 5. Podwyższenie progu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na funkcjonowanie JST

 

 

 

 Nowelizacje w prawie można śledzić na stronie internetowej

 

 www.lex.pl/najnowsze-zmiany-w-prawie

http://www.abc.com.pl/nowe-prawo

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432