Harmonogram konferencji

  • Do 10.01.2016 r. zgłoszenie udziału z tytułem referatu
  • Do 31.01.2016 r. przesłanie referatu
  • Do 15.03.2016 r. uiszczenie opłaty
  • Do 02.06.2016 r. przesłanie szczegółowego programu Zjazdu
  • 05.06.2016 r. godz. 15.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników
  • 6-8.06.2016 r. Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii