Opłata za uczestnictwo

  • 400 zł*  Udział w konferencji wraz w publikacją
  • 250 zł    Koszt publikacji (bez udziału w konferencji)
  • 250 zł*  Koszt udziału w konferencji (bez publikacji)

*podane ceny obejmują obiad oraz przerwy kawowe.

 

Wpłaty należy kierować na konto bankowe konferencji:

ING Bank Śląski 46105015591000002287904474. W tytule należy podać numer subkonta: „0092” oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432