Punktacja za publikację

Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o dotrzymanie terminu składania artykułów. Wynika to z procedur wydawniczych, a dążymy do tego by Państwo mogli otrzymać publikację na Zjazd Katedr Ekonomii w czerwcu. 

Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w czasopismach wymienionych poniżej, z następującymi zastrzeżeniami:

1.  Liczba prac zgłoszonych w ramach 13 ZKE do poszczególnych czasopism jest ograniczona. Szczegółowe informacje podane są przy czasopiśmie.
2.  Prace zgłoszone do opublikowania muszą uzyskać dwie pozytywne „ślepe” recenzje.
3.  Wyboru prac do umieszczenia w danym czasopiśmie dokonuje jego Rada Wydawnicza.
4.  Ze względu na możliwości wydawnicze poszczególnych czasopism angielskojęzycznych, przewidywany termin wydania poszczególnych przyjętych prac to lata 2016-2017.
5.  W przypadku braku możliwości opublikowania artykułu w wybranym przez Autora czasopiśmie (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji zarekomenduje publikację w innym czasopiśmie związanym z 13 ZKE.

 

  • w języku angielskim:

Equilibrium (14 punktów, MNiSW 2015, lista B), przyjęte zostanie 5 prac, napisanych z zastosowaniem metod ilościowych

Economics & Sociology - dla tekstów o charakterze socjologiczno-ekonomicznym lub socjologicznym (15 punktów, MNiSW 2015, lista B), przyjęte zostaną 3 prace

Managerial Economics  (13 punktów, MNiSW 2015, lista B), przyjęte zostanie 20 prac

Folia Oeconomica Stetinensia (11 punktów, MNiSW 2015, lista B) przyjęte zostaną 2 prace

Journal of International Studies (11 punktów, MNiSW 2015, lista B)


  • w języku polskim:

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (9 punktów, MNiSW 2015, lista B)

 

Szablony edytorskie