Komitet Organizacyjny

 • mgr Marta Łakomy-Zinowik – Koordynator konferencji
 • Aleksandra Gotłas – Przewodnicząca Koła Naukowego AS
 • Paulina Jaworska
 • Jarosław Bakin
 • Katarzyna Bajor
 • Aleksandra Ilnicka
 • Cezary Grzywacz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432